Accuphase E-530 integroitu vahvistin

Petri Mutanen

Julkaistu 3.12.2003

"Accuphase" nimi tulee sanayhdistelmästä: accu = accurate ja phase = vaihe. Accuphase (AP) on Japanilainen  yritys, jonka valmistusohjelmaan kuuluu tällä hetkellä 32 erilaista highend-audiotuotetta, lisäksi saatavilla on vielä erilaisia laitteiden sisälle tulevia moduleja, mm. riaa-korjausvahvistin, da-muunnin jne. Tuotevalikoimansa ja teknologia osaamisensa perusteella kysymyksessä ei ole mikään ”autotalli-valmistaja”. Vuodesta 1973 saakka audio-laitteita valmistaneen yrityksen tuotteita on ollut Suomessakin saatavilla 1980-luvun loppupuolelta saakka. Varsinaisia entry-level luokan laitteita AP ei valmista, muutenkin Accuphase on ollut aina enemmän tai vähemmän omien polkujensa kulkija teknologiansa suhteen, verrattuna muihin saman maan valmistajiin.

Tekniikka

E-530 edustaa AP:n parasta osaamista integroitujen-vahvistimien osalta. Etu-/päätevahvistimen vahvistinasteet toimivat A-luokassa ja molempien takaisinkytkennät on toteutettu virta-takaisinkytkentä periaatteella, joka on tutumpi operaatiovahvistimista. Virta-takaisinkytkennän etuna verrattuna yleisemmin käytettyyn jännite-takaisinkytkentään on mm. parempi vaihekäyttäytyminen, erityisesti korkeammilla taajuuksilla. Päätetransistorit ovat Toshiban 2SJ 618 ja 2SK 3497 (180V/10A/130W) MOS-FET transistoreja, joita on kolme rinnankytkettyä paria per kanava. Tällä toteutuksella valmistaja ilmoittaa tehon kaksinkertaistuvan aina 2-ohmiin saakka (30 W/ kanava -- 8 Ohm; 60 W/ kanava -- 4 Ohm, 120 W/ kanava -- 2 Ohm). Molemmille kanaville yhteisestä, poikkeuksellisen hyvin vaimennetusta rengas-sydän muuntajasta (450 VA) ja puhtaasti audiokäyttöön suunnitelluista suodatuskondensaattoreista (2 x 40000 uF) päätellen, myös virtalähteen stabiliteetti matalilla kaiutinimpedansseilla näyttäisi olevan lopputuloksessa huomioitu.

Lyhyet signaalitiet eivät näytä kuuluvan AP:n insinöörien suuriimpiin tavoitteisiin. Sisäänmenot hoidetaan releillä, jotka ovat lähellä tuloliittimiä. Äänenvoimakkuus-säätimenä toimii etulevyyn sijoitettu moottoroitu potentiometri, josta signaali siirretään erillistransistoreilla toteutettuun volume-vahvistimeen. Em. paketilta informaatio siirretään varsin ohuita lankoja pitkin varsinaiselle etuvahvistin kortille. Verkkomuuntaja, tasasuuntaus-silta ja pääsuodatus kondensaattorit sijaitsevat kompaktisti toistensa välittömässä läheisyydessä, lyhyt tehonsyöttömatka kondensaattoreilta päätekiville kulkee paksuilla johtimilla. Johtuen laitteen runsaista ominaisuuksista on sinällään ymmärrettävää, että signaalitiet eri korttien välillä eivät voi olla äärimmäisen lyhyet.

Accuphasen tavaramerkiksi muodostuneet sävynsäätimet ohitusmahdollisuudella, valaistut viisarinäyttöiset piikki-tehomittarit, etu-/pääteasteen erotettavuus, balansoidut sisäänmenot, loudness, äänitysvalitsin, nauhakopiointi, kahden parin kaiutinvalinta (ei biwire) ja kauko-ohjaus kuuluvat vakiovarustukseen. Jälkeenpäin voi hankkia mm. RIAA-vahvistin kortin tai digitaali/analogi modulin.

Korkealuokkaisen viimeistelyn, loistokkaan ulkonäön, massiivisen painon (25 kg), asiallisten sisäänmeno ja kaiutinliitimien ansiosta, ulkoinen olemus jättää itsestänsä arvokkaan vaikutelman.

Valmistelut

Testilaite oli upouusi saapuessaan, sisäänajoa suoritettiin n.100 tuntia ennen lopullista hiomista muuhun referenssilaitteistoon. Äänilähteinä toimi Accuphase DP-77 ja Lindemann D680 CD/SACD soittimet. Esiasteen virkaa hoiti Holco H4-vastuksin toteutettu kiertokytkin passiivivaimennin, päätevahvistin osaa arvioitaessa. Laitetelineenä vahvisimelle oli Grand Prix Audio Monaco base module. Välikaapeleina kokeiltiin Audioquest Cheetah:ia, Transparent Ultra MM:ää, sekä yhtä diy-välikaapelia. Kaiutinkaapeleina käytettiin diy-valmistetta, sekä Audioquest Pikes Peak:ia. Verkkokaapelina oli pääteasteelle diy-valmiste ja äänilähteille Transparent Power Link XL15, Transparent Power Link MM, diy-verkkofiltteri ja Lindemannin Power Brick:ille (=PB) diy-kyhäelmä. Kaiuttimina toimi Avantgarde DUO SUB225 torvikaiuttimet.

Varsinaiseen arvosteluun käytin Lindemann D680 soitinta, verkkofiltteri/Transparent PL MM verkkokaapelina transportille, sekä diy-verkkojohtoa PB:lle. E-530:lle verkkopiuhana diy ja välikaapelina Transpan Ultra. Kaiutinjohdoiksi päädyin käyttämään omaa valmistetta. Edellä mainittu yhdistelmä antoi mielestäni tasapainoisimman lopputuloksen referenssijärjestelmässäni. Mm. Audioquest kaapeliyhdistelmällä ääni kuulosti hivenen ylikirkkaalta. Accuphasen DP-77 soittimella lopputulos oli makuuni kaikilla kokeilemillani kaapeliyhdistelmillä liian nasaali. Uskoisin että vaikkapa Cardasin Golden Reference olisi ollut lämminsävyisenä kaapelina sopivampi välijohto AP yhdistelmälle, valitettavasti käytössäni ei ole em. kaapelia, joten kyseistä lopputulosta voi vain arvailla.

Kuuntelukokemukset

Accuphase E-530 integroituna ei muuttanut luonnettaan huomattavasti minkään kokeillun oheislaitteen kanssa. Ensitahdeista asti saatu kuva laitteen luonteesta säilyi testin loppuun saakka. Äänenpuhtaus on varmaan ensimmäinen asia, josta huomaa laitteen äänen eroavan nk. ”massalaitteista”. Neutraali sävybalanssi kertoo osaltaan omaa kieltään huolellisesta toteutuksesta. Dynaamiset vaihtelut tulevat helpon ja kontrolloidun tuntuisesti. Rytmiikan tuntu on liioittelematon, olematta millään tavalla laahaava. Basso on voimakas, kontrolloitu sekä oikeaoppisen sävykäs. Tilantuntu on kuivakan kontrolloitu, tuottaen miellyttävässä määriin syvyyttä leveyttä ja korkeutta. Tuntu syvyyserottelusta syntyi, mutta hieman pienemmässä mittakaavassa kuin parhailla kuulemillani vahvistimilla. Pistemäinen erottelu leveys-suunnassa ei antanut moitteen sijaa, toisaalta soittajat olisivat voineet saada paremminkin ilmaa ympärilleen.

Käytettäessä E-530:tä pelkkänä pääteasteena, passiivivaimennin esiasteena, ääni muuttui jonkin verran. Soittajat saivat aavistuksen verran paremmin ilmaa ympärilleen, dynamiikka-alue laajentui hieman, taustat mustenivat, sekä sointi syväpuhdistui. Dynamiikka-aluen laajentuminen vaikutti siten, että käytettäessä pieniä tasoja, draivin tuntu integroituna oli parempi (lievä loudness efekti). Pääte erotettuna, oli äänenvoimakkuuden nosto välttämätön, saavuttaakseen saman draivin tunnun kuin integroituna. Mielestäni kuitenkin passiiviajossa dynamiikka oli luonnollisempi, erityisesti suurempimuotoisella orkesterimusiikilla hiljaisten ja suurempien tasojen ero oli konkreettisempi. Pienten yksityiskohtien helpompi tunnistettavuus ja taustojen selkeys (AP:n etuaste ohitettuna), sai itseni vakuuttuneeksi siitä, että E-530:n etuaste ei kyennyt toistamaan sille syötettyä informaatiota täysin alkuperäisen kaltaisesti.

Käytinpä AP:tä sitten integroituna tai pelkkänä pääteasteena, niin tietynlainen ”Accuphase soundi” oli ilmassa. Äänestä jäi paljon hyvää sanottavaa, mutta myös asioita joiden olisin toivonut olevan toisin. Neutraalius, kontrollin tuntu, sekä draivi olivat ihan OK. Elävyyttä, ilmavuutta, syvyyserottelua, sekä inhimillistä lämpöä voisi olla enemmänkin tarjolla. Kuitenkin vaikkapa erilaisten flyygelien ominais-soundien kuuntelija ei tule pettymään, resoluutiota riittää.

Ääni

Balanssi: Äänen balanssi on neutraali, olematta dominantti millään osa-alueella. Ominais-soundi on kuitenkin mieluimmin hieman viileä kuin lämmin.

Resoluutio: Resoluutio on varsin hyvää tasoa menemättä tukkoon runsaammallakaan materiaalilla, pienet yksityiskohdat lievästi piilossa. Pelkkänä pääte-asteena käytettäessä resoluutio selkiintyy tuoden myös pienet yksityiskohdat paremmin esiin.

Läpikuultavuus: Läpikuultavuus integroituna on kuin katsoisi ulos puhtaan kolmikerros-ikkunan läpi. Passiivi/E-530 pääteasteena lähempänä puhtaan korkealaatuisen optiikan läpi katsottua vaikutelmaa.

Diskantti: Ylärekisteri loistaa puhtaudellaan vailla asiaan kuulumattomia kihinöitä. Lievää ohuutta on kuitenkin havaittavissa, pieni lisä lämpöä ja täyteläisyyttä ei olisi pahasta.

Keskialue: Keskialue toistuu asiallisesti ollen mieluimmin huomaamaton kuin dominantti. Hitusen verran lämpöä lisäisi nautittavuutta.

Alarekisteri: Voimakas, dynaaminen ja kontrolloitu. Luonteeltaan mieluimmin tiukka ”sähköbasso”, kuin täyteläinen ”akustinen basso”.

Dynamiikka: Draiviltaan (integroituna) erityisesti pienillä tasoilla kulkevan oloinen laite. Suuremmilla tasoilla dynamiikaltaan ”himpun verran” vaimentunut, ilmiö on parhaiten havaittavissa suurimuotoisella orkesterimusiikilla. Passiivi/pääteaste yhdistelmällä vaikutelmaltaan päinvastainen kuin integroituna.

Äänikuva: Integroituna: Leveä, korkea ja kohtuullisen syvä, kuitenkin lievästi ”ilmaton”. Passiivi/pääteasteena: Ilmavampi, syvyyserottelultaan selkeämpi ja taustoiltaan hiljaisempi. Kummallakaan yhdistelmällä ei kuitenkaan ilmavin ja syvyyserottelivin mitä vastaan on tullut, mutta ansaitsee silti arvosanan hyvä+.

Kokonaisuus

Accuphase on mielestäni onnistunut rakentamaan integroidun vahvistimen, joka jättää itsestään laadukkaan vaikutelman. Vaikka E-530 ei ollutkaan laitteistossani paras kuulemani vahvistin, niin se ei tarkoita sitä, etteikö jossakin toisessa järjestelmässä voitaisi saavuttaa parempaa suorituskykyä. Runsaammin ja avarammin soivassa systeemissä, AP voi hyvinkin olla parhaimmillaan. Kaikesta huolimatta se on rakennettu huolellisesti, käyttäen pitkäikäisiä komponentteja. Ulkoisesta olemuksestakin voi päätellä kysymyksessä olevan arvokas ja vakavahenkinen laite.

Korkealuokkaista integroitua vahvistinta harkitsevan, ei ole syytä ohittaa kuuntelematta tätä kullanhohtoista Japanilais-laitetta. Korkealuokkainen ääni ei jätä varmasti ketään kylmäksi. Onko sen hieman kuivahko, viileähkö ja kontrolloitu ääni sitten menolippu audio-taivaseen, onkin sitten jokaisen kohdallaan pääteltävä henkilökohtaisesti.

Hinta: 9000,-

Pääedustaja: Kruunuradio OY

Jälleenmyynti: Audiostar

 

 

 
search 

 

 

 

All Rights Reserved
© 2000-2006 highendnews.com