Linn Klimax 320A Speakers

- A Fast Take

 

Keijo Tanskanen

 

 

 

 

In English at the bottom

 

Johdanto

 

Jostakin syystä olen hyvin harvoin törmännyt korkealuokkaisiin aktiivikaiuttimilla varustettuihin setteihin. Tämä kertoo mielestäni passiivitekniikan hallitsevuudesta kaiutinrakennusalalla, korkealuokkaisen aktiivikaiuttimen rakentamisen suuremmista haasteista ja tietysti myös minun maustani.

 

Linn on johdonmukaisesti laajentanut kaiutinvalikoimaansa ja hyödyntänyt yhtiön syvää ja pitkäaikasta tutkimus- ja tuotekehitystyötä tuotannossaan. Huippumalleissa painopiste näyttää siirtyneen ainakin toistaiseksi aktiivikaiutinpuolelle, josta osoituksena oli Musiikin.com:ssa esitelty ulkonäöltään tyylikäs, erittäin hyvin viimeistelty ja tukevanoloinen Klimax 320A-malli. Kun kutsu kävi kuunteluun, niin viittä sekuntia pidempään asiaa ei tarvinnut miettiä! Jospa aktiivikaiutin taas vihdoin koskettaisi oikealla tavalla myös minun maku- tai pikemminkin kuulohermojani.

 

 

Tekniikasta ja muistakin piirteistä

 

Klimax 320A sisältää paljon korkealuokkaista tekniikkaa. Se on nelitie kaiutin, jossa on aktiivinen jakosuodin ja periaatteessa 2 kpl 250 Klimax Twin-vahvistinta. Kaiuttimessa on siis yksi kanava kullekin jakotaajuusalueelle. Bassoalueen hoitaa 165 mm kartio ja keskialueelta ylöspäin toisto hoituu kolmella dome-elementillä. Vahvistinasteet on toteutettu Linnin CHAKRA-topologialla ja -teknologialla. Karkeasti sanoen tämä teknologia sisältää lineaarisen vahvistintekniikan, jossa käytetään sekä erillisiä että integroituja puolijohdekomponentteja, sekä hakkuritekniikkaan perustuvan virtalähteen. Tarkempaa tietoa tekniikasta löytyy Linnin sivuilta. http://www.linn.co.uk/klimax320#

 

 

Flat Earth-filosofiaa liputtavilla tuotemerkeillä ja laitteilla on ollut tapana panostaa vahvasti filosofiaa mukailevaan signaalin käsittelyyn, ei niinkään ulkonäöllisiin seikkoihin. Linn Klimax 320A on kuitenkin hyvä esimerkki siitä, ettei asioiden tarvitse olla ristiriidassa tässäkään suhteessa. Kaiuttimen ulkonäkö ja viimeistely nimittäin yllättivät!  Kun peilataan kaiuttimen sisältämää tekniikkaa ja korkealuokkaista viimeistelyä, niin 27.000 euron ohjehinta ei tunnukaan enää kovin korkealta.

 

 

 

Kuuntelu

 

Kuuntelulaitteisto koostui Klimax 320A-kaiuttimista, Akurate DS-äänilähteestä, Akurate Kontrol-etuvahvistimesta ja tietenkin Linnin kaapeloinnista. Soittimesta loihdittiin ulos minulle tuttua testimusiikkia, joten vieraiden äänitteiden kanssa analyysia ei tarvinnut tehdä. Samalla tietysti mahdollistui muistinvarainen vertailu muihin kuulemiini laitteistoihin. Saapuessani Musiikin.com:iin minulla oli tuoreessa muistissa edellisen visiitin Naim-kattauksen esitys. Vaikka Naim Audion XS-sarjan erillissetti CDS-3-soittimen syöttämänä ja Ovator S-400-kaiuttimilla varustettuna puskikin mukaansatempaavasti räväkämpää rockia, niin se ei onnistunut sytyttämään minua kaikenlaisella musiikilla. Etenkin klassinen musiikki, joka on dynaamisesti ja sävyllisesti (akustiset instrumentit) kaikkein vaativinta, jätti yllättävän paljon toivomisen varaa. Tämä Linnin laitteisto teki asiat toisin ja paremmin.

 

 

Klimax 320A-setti toimi erinomaisesti musiikin genrestä riippumatta. Toisto oli kauttaaltaan tasapainoista, instrumenttien luonnolliset sointisävyt hyvin esille tuovaa sekä rytmiset ja äänenkorkeudelliset vaihtelut hyvin puhtaasti hahmottavaa. Esitys toi välillä mieleen myös Komri-kattauksen, joka oli muistaakseni kolme vuotta sitten kuunneltavissa Musiikin.com:ssa. Väittäisin jopa niin, että perinteisin hifitermein arvioituna taajuustoiston balanssi oli nyt jopa parempi.  Tietenkin tämä saattoi johtua ainakin osittain myös siitä, että pienehkö kuunteluhuone oli sopivampi Klimax 320A:lle kuin Komrille.

 

Vaikka kaiutin oli fyysisiltä mitoiltaan suhteellisen pieni, niin ilmoille kajahti varsin miehekästä ja ulottuvaa ääntä, paremmin sanottuna musiikkia. Toisin sanoen toistossa oli runsaasti auktoriteettia ja voimaa. Äänimaisemakin oli suhteellisen iso. Alarekisterin toisto oli korkealuokkainen ja myös moniin tarpeisiin riittävän runsas; kaiuttimen kokoon peilaten se oli poikkeuksellisen runsas. Toki samaan hengenvetoon on todettava, että jotkut huomattavasti suuremmat kaiuttimet pystyvät vieläkin vaikuttavampaan, mutteivät välttämättä puhtaampaan esitykseen.

 

Musiikin välityskyky oli selvästikin erinomaista. Vaikka kaikkein syvimmälle detaljeihin ja tilainformaatioon ei pureuduttukaan, niin mikään piirre ei kuitenkaan muodostunut merkittävän puutteelliseksi. Juuri tämä mahdollisti koko session aikaisen nautinnon. Mielestäni Ivor Tiefenbrunin liikkeelle laskemat ajatukset musiikin keskeisimpien rakenteiden uskollisesta toistosta toteutuivat tälläkin kertaa.

 

  

Yhteenveto

 

Linn Klimax 320A:ta Akurate-etupään syöttämänä oli ilo kuunnella, ja myös katsoa, sillä edustava viimeistely ja ulkonäkö eivät voineet jäädä huomaamatta. Tulin myös yllätetyksi toiston vaikuttavuudesta. Kun halutaan tavoitella live-elämyksiä, niin riittävän ulottuva ja dynaaminen toisto ja äänimaisemallisetkin asiat nousevat tärkeiksi. Esittelysetti tarjosi herkkuja myös näillä saroilla jo tunnettujen perinteisten Linn-vahvuuksien ohella.

 

Olen kuullut paljon erilaisia ja erihintaisia laitteistoja eikä koskaan ole käynyt niin, ettei missään suhteessa olisi jäänyt toivomisen varaa. Täydellisyyteen ei päästy tälläkään kertaa, mutta se mistä jäätiin hieman vajaaksi, oli enemmän tai vähemmän kiinni viimeisimmästä erottelukyvystä, tiukkuudesta, läpinäkyvyydestä ja tilainfosta. Mikäli koko alkupää olisi ollut Klimax-huippusarjaa, niin nämäkin asiat olisivat mitä ilmeisimmin olleet vielä paremmalla tolalla.  Tosiasia kuitenkin on, että kattaus oli ammattimaisesti kasattu, laitteisto toimi saumattomasti yhteen ja toisti musiikkia erittäin tarkasti ja mukaansa tempaavasti. Mitä muuta keski-/yläluokan Linn-tuotteilta voisikaan odottaa?

 

 

In English

 

Foreword


For some reason I have met premium quality setups which have active speakers very seldom
. From my point of view this tells about the domination of passive technology on the market, the bigger challenges of high-end active speaker’s development and production, and my personal taste and requirements.

 

Linn has logically expanded their speaker repertoire and utilized deep and long time R&D in their production. Lately they have been focused on active speakers from which Klimax 320A, an elegant, superbly finished and robust speaker, is a good example. When I got an invitation it did not take more than five seconds to make my decision to go, and of course I got my hopes for having a new involving listening experience with active speakers.

 

Technology and other features

 

Klimax 320A contains a lot of advanced technology. It is a four way speaker, which has an active crossover and in principle two Klimax 250 Twin amplifiers delivering one channel per a single band. Bass frequencies are reproduced by a 165 mm cone and the bands over this by three dome elements. The stages of the amps use Linn CHAKRA-technology and topology. Roughly this means linear (continuous time) amplification technology with a switch mode (discrete time) power supply. More info can be read here http://www.linn.co.uk/klimax320#.

 

The manufacturers who specifically support Flat Earth philosophy are used to concentrate on the signal handling of the kind, not so much on the look of equipment. Linn Klimax 320A is a good example of avoiding the confrontation. The fit and finish of the speaker is just astonishing! Considering this, the technology of the speaker and the sound reproduction, the list price (27.000 euros in Finland) is no more so high, instead reasonable.

 

Listening

 

The setup consisted of Klimax 320A speakers, Akurate DS source, Akurate Kontrol preamplifier and all Linn cabling. The music selection was exactly what I have used to play during tests. Naturally this enabled a comparison to the other setups. Previously I had listened to a Naim setup at Musiikin.com and still had the results of this visit very well in my mind. Although the Naim setup (CDS-3-player, XS-series amplification and Ovator S-400 speakers) did very well by rock music it could not make me convinced on wide-genre listening. Especially classical music, which is most demanding dynamically and tonally, left plenty of space for improvements. The Linn setup did differently and better.

 

I got excellent listening results irrespectively of a music genre. The presentation was smooth, righteous on timbres of instruments, sparkled rhythmically and pitched promptly. It seemed that critical midrange and treble were handled by a great care and somehow in an imperceptible way. So, the presentation was quite flawless in those manners and brought the Linn Komri demonstration which I experienced approximately three years ago in my mind. I would even declare that by traditional hifi terms the balance of this setup was even better. Naturally the listening room might be more unfavourable for Komri-speakers and might cause this kind of result, at least partially.

 

Although Klimax 320A is a relatively small speaker it delivered quite muscular and extensive sound, better said music. In other words the sound had plenty of authority and power.  The sonic picture was also quite dimensional (surprise!?). Bass was delivered very well and it was full enough for many needs; for the size of the speaker it was exceptionally extensive and rich. Naturally numerous bigger speakers can do even more impressively but not necessarily as cleanly.

 

The music reproduction of the setup was clearly excellent. Although there were slight forgiveness for example in micro details and spatial info, no feature lacked strongly. This enabled the whole time enjoyment during the session. From my point of view a faithful care of most important constructions of music, which Ivor Tiefenbrun launched already a long time ago, became true also this time.

 

 

Conclusion

 

Klimax 320A fed by Akurate front end was a great pleasure to listen to and also to look at.  The awesome look and finish of the speaker just could not be disregarded. Additionally I was surprised by impressiveness of the sound. Dynamics, extensions and soundstaging will become even more important when we are trying to attain to live-like listening experiences. Besides the traditional Linn strengths the setup delivered goodies from these features as well.

 

I have listened to wide variety of speakers and setups from different price classes and practically never a presentation ends up without any lacks. Klimax 320A speakers with Linn Akurate front end did not reach the perfection either, but what were not quite reached were more or less last bits of resolution, tightness, transparency and spatial info. If the whole front end had been Klimax series the listening results would have been very likely even better. Anyway the fact is that the setup was demonstrated professionally, the equipment worked together flawlessly and delivered just pure and involving music. What else can be expected from the mid/top products of Linn?