Kuunteluarvio:
Martin-Logan reQuest

 

Päivitetty 15.8.1999

Mikko Mattila

Kaiutin on edustavan näköinen vaaleine puureunuksineen ja kaarevine etuverkkoineen. ReQuest on saavuttanut high-end piireissä hyvän maineen ja olikin aika arvioida tätä monen paneelifanin palvoman merkin keskisarjalaista.

Yleisvaikutelma: alarekisteripainoitteinen balanssi. Pienten yksityiskohtien erottelu on hyvä tai erinomainen keski- ja yläalueella. Soolosoittimilla ja vokaaleilla nautittava ominaissointi, joka kuitenkin värittyy monikerroksisella musiikilla. Ilmava sointi ja leveä, soittimet paikoilleen jäsentävä äänikuva. Keski- ja yläalueella rajoittunut dynamiikka. Kaiutin on omimmillaan pienimuotoisella akustisella, vähäistä dynamiikkaa sisältävällä musiikilla. Kriittinen sekä sijoituksen että kuuntelupaikan suhteen.

Ylärekisteri on heleä ja sävykäs, mutta kokonaisbalanssin kannalta turhan vaimea.

Keskialue on pienimuotoisella ja pitkiä harmonisia linjoja sisältävällä musiikilla luonnollinen, napakka ja tarkka, monimuotoisella ja erityisesti dynaamisella musiikilla jopa häiritsevästi värittyvä.

Alarekisteri: Hybridirakenteen dynaaminen osa integroituu elektrostaattiseen paneeliin melko hyvin. Alarekisterin ominaissointi on pyöreä, voimakas ja läsnäoleva, tasoa mahdollisuus vaimentaa säädöllä +/- 3 dB, toistoalue ulottuu musiikkikäytössä riittävän alas.

Dynamiikka on alarekisterissä erinomainen. keski- ja ylärekisterissä rajoittunut.

Soololauluääni on luonnollinen ja avoin. Kitaran äänen avautuminen on erittäin luonnollinen, pianon hieman pyöreä. Mikrodynamiikkaa sisältävät transientit toistuvat yksityiskohtaisesti. Useimmilla soolosoittimilla sointi on melko luonnollinen ja värittymätön, mutta monikerroksisessa orkesterimusiikissa havaittavissa selkeitä värittymiä. Ilmiö korostuu, jos musiikki sisältää runsaasti iskuääniä. Orkesterissa soittimet/ soitinryhmät erottuvat ja paikantuvat hyvin tai kiitettävästi. Luonnollisuuden vaikutelmaa on rajoittunut runsasta dynamiikkaa sisältävällä materiaalilla. Alarekisterin soittimet elävät omaa elämäänsä pyöreällä, hieman kumisevalla, mutta melko sävykkäällä ominaissoinnillaan läsnäolevasti.

Kaiutin on sijoittelun suhteen vaativa: se ei sovellu pieniin huoneisiin. Sivusuunnassa symmetrinen sijoitelu toivottava, leveys paneelin keskeltä mitattuna vähintään 2,5 metriä ja irti takaseinästä noin 100-200 cm. Ei parhaimillaan sivuseinän välittömässä läheisyydessä. Käännetään hieman kuulijaan päin.

Eräät tuntemani kaiutinasiantuntijat ovat kertoneet, että monikerroksisella musiikilla havaitut värittymät ovat paneeleissa tunnettu ongelma joka saattaa johtua pinta-alaltaan suuren kalvon kontrolloimattomasta liikkeistä, jotka ovat kuultavissa yksitäisten soittimien tai ryhmien värittyminä. Ongelmista huolimatta paneeleille on kertynyt oma uskollinen kannattajakuntansa.

Kaiutin on omimmillaan pienimuotoisella akustisella, vähäistä dynamiikkaa sisältävällä musiikilla, jossa on paljon pitkiä harmonisia linjoja.

Vertailulaitteisto

Kuunteluhuone noin 30 m2, kevyesti akustoitu, matala huonekorkeus
Vahvistin Elektrokompaniet
Soitin Wadia 860
Kaiutinkaapelit Cardas

Tekniset tiedot

Tyyppi: sähköstaattinen hybridi
Elementit: kalvo ja 12" basso
Taajuusvaste: 30 Hz - 22 kHz ±3 dB
Herkkyys: 90 dB
Jakotaajuus: 180 Hz
Impedanssi: 4 ohmia
Tehonkesto: 250 wattia
Mitat: 71 (k), 18 (l), 13 (s) tuumaa
Paino: 46 kg
Hinta: 40 000 mk/pr

 

 

 

All Rights Reserved
© 2000-2006 highendnews.com