DVD-Audio FAQ

 

Päivitetty 18.8.2000

Mikko Mattila

Mikä on DVD-Audio

DVD-Audio on esiäänitetty, optisesti luettava, DVD-perheeseen kuuluva formaatti, joka on suunniteltu vastaamaan vaativimpien musiikinystävien tarpeita. Teknisen erittelyn kehittelystä on vastannut DVD-Foorumin Työryhmä 4 (WG4) ja sen 38 jäsentä.

Äänilevyteollisuuden maailmanlaajuinen kattojärjestön, IFPI:n (International Federation of of the Phonographic Industry) kansainvälinen ohjausryhmä (International Steering Committee, johon kuuluu RIAA (Recording Industry Association of America) ja RIAJ (Recording Industry Association of Japan), antoi DVD-Foorumille suosituksen ominaisuuksista, joita DVD-Audio-formaatin tuli tukea:

 • DVD-Audio-levyille voidaan tallennentaa audio- videosignaalia sekä dataa
 • Järjestelmään kuuluu kuusi korkealaatuisinta mahdollista audiokanavaa
 • Järjestelmään tulee sisältää mahdollisuus sisällyttää lisäominaisuuksia erityisehdoin
 • Käytettävyys- ja toiminnalliset ominaisuudet tulee olla parempia kuin CD:llä.
 • Soittimien tulee sisältää aktiivisen kopionhallintajärjestelmän (Active Content Management System)
 • Tekijänoikeuksien tunnistaminen sisältää ISRC:n (International Standard Recording Code, ISO 3901)
 • Laittoman kopioinnin estämiseksi formaatti sisältää SID-koodin (Source Identification Code)
 • Levyjen pakkauksen tulee olla yksinkertainen
 • Levyjen tallennusajan tulee olla suurempi kuin CD:llä.
 • Yksipuolista levyä suositaan

Versio 1.0 spesifikaatiot julkaistiin huhtikuussa 1999, jonka ulkopuolelle jätettiin kopiosuojauksen toteuttamiseen liittyvät yksityiskohdat. Syksyllä 1999 ehdittiin sopia jo kertaalleen kopiosuojan teknisen ratkaisusta, joka lisättiin standardin versioon 1.1. Tämän jälkeen DVD-Videolevyjen kopionsuojaan liittyvät kysymykset aiheuttivat lisäviivytyksen ja uusittua DVD-Audio standardiversion odotetaan valmistuvan vuoden 2000 alkupuolella.

DVD-Audio sisältää huomattavasti CD:tä kehittyneempiä ominaisuuksia, joista tärkeimmät ovat monikanavaisuus, korkea resoluutio ja runsaat lisäominaisuudet sisältäen mahdollisuuden liikkuvaan kuvaan DVD-videostandardia hyödyntäen. Kaksikerroksinen DVD-Audiolevy voi sisältää yli 2 tuntia monikanavaääntä ja yli 7 tuntia stereoääntä.

On ennakoitu, että tulevaisuudessa lähes kaikissa uusissa DVD-soittimissa on DVD-A ominaisuuksien tuki.

DVD-Audion ominaisuudet

DVD-Audion tärkeimmät ominaisuudet:

 • Korkealaatuinen, monikanavainen audioformaatti, joka sisältää kopiosuojauksen
 • DVD-Audio soittimet soittavat CD-Audiolevyt
 • Formaatissa on mahdollisuus yhdistellä monipuolisesti ja joustavasti sekä resoluutiota että kanavien lukumäärää.
 • Ominaisuuksia voidaan laajentaa käytettävissä olevan tekniikan mukaan
 • Lisäominaisuuksina voi olla liikkuvaa videokuvaa, valokuvia, tekstiä ja menuja
 • Käytönhallinta tapahtuu käyttäjäystävällisesti menusta
 • Mahdollisuus liittää lisäsisältöön linkkejä WWW:hen

DVD-Audio-formaatti sisältää kaksi versiota. DVD-Audion, joka on tarkoitettu musiikkisovellutuksiin ja DVD-AudioV:n, joka voi lisäksi sisältää liikkuvaa kuvaa DVD-Videostandardia hyödyntäen.

Formaatti

Sisältö

Tarvittava soitin

DVD-Audio

Audiolevy, jossa
lisäominaisuusoptiona voi
olla tekstiä, menuja ja
still-kuvia, mutta ei videokuvaa

DVD-Audiosoitin

DVD-Universaalisoitin

DVD-ROM (DVD-A-tuella)

DVD-AudioV

Kuten DVD-Audio, lisäksi
videokuvaa, hyödyntäen DVD-Video-spesifikaatiota

DVD-Universaalisoitin

DVD-ROM (DVD-A/V-tuella)

DVD-Videosoitin (soittaa vain video-osuuden)

DVD-Audiolevyllä data on tallenttu audio-objekteina sekä hallintatietona hakemistoon AUDIO_TS. Videodata DVD-AudioV-levyillä on tallennettu hakemistoon VIDEO_TS.

Signaalin koodaus

DVD-Audio käyttää skaalattavaa LPCM:aa moni- ja stereokanavaiselle audiosignaalille, alasmiksatuille (monikanavaääni miksataan stereoääneksi) ja lisäominaisuuksiin sisältyville audiosignaaleille.

 

Audio-objektin ääni

Video-objektin ääni

Koodityyppi

Lineaarinen Pulssikoodimodulaatio (LPCM)

Lineaarinen Pulssikoodimodulaatio (LPCM) tai Dolby Digital

Näytteenotto-taajuus

44.1 tai 48 tai 88.2 tai 96 tai 176.4 tai 192 kHz

48 tai 96 kHz

Sanapituus

16 tai 20 tai 24 bittiä

16 tai 20 tai 24 bittiä

Kanavat

6 kanavaa (max 96 kHz) tai 2 kanavaa (max 176.4 tai 192 kHz)

8

Datavirta

Max 9.6 Mb/s

Max 6.144 Mb/s

Maksimidatavirta 9.6 Mbps rajoittaa näytteenottotaajuuden monikanavaäänellä enimmillään 96 kHz:iin.

Kanavien käsittely

Monikanavaohjelmalla äänikanavat voidaan koodata kahteen kanavaryhmään, joissa käytetään eri resoluutiota. Esimerkiksi vasen, keski ja oikea kanava voi olla 96 kHz/ 24-bittistä ja vasen- ja oikea takakanava 48 kHz/ 16 bittistä PCM-signaalia. Kanavaryhmiä voidaan yhdistellä lukuisilla eri tavoilla kolmesta kanavasta ylöspäin. Mono- ja stereoäänet vaativat kumpikin yhden kanavaryhmän.

Monikanavasignaalin alasmiksaukseen stereoksi käytetään SMART Contentiksi (System Managed Audio Resource Technique) kutsuttua menetelmää. Tuottajan valitsemat kanavien tasot, panorointi ja muut parametrit ovat tallennettu levylle laitteessa tapahtuvaa alasmiksausta varten. Miksauksessa käytetään muuntokertoimia 0 ja 60 dB:n välillä. Yksi albumi (Audio Title Set) voi sisältää enimmillään 16 muuntokerrointaulukkoa, kullekin kappaleelle voi olla oma taulukkonsa – alasmiksaukseen käytettävät parametrit voivat vaihdella kappaleittain.

Samalle DVD-Audio-levyllä voi olla sekä 2-kanavainen että monikanavainen miksaus, esimerkiksi samalla DVD-Audiolevyllä voi olla teoksen tai albumin erikanavaiset versiot, kumpikin levyn omilla puolillaan tai levyn eri kerroksessa.

Signaalin pakkaus

Pulssikoodimoduloidun sisällön lisäksi levylle voidaan sisällyttää häviöllisesti pakattuja signaaleja:

 • Dolby Digital 5.1 (AC-3), käytetään DVD-A levyn sisältämän videosisällön audiosignaalin koodauksena
 • MPEG-1 stereo tai MPEG-2 monikanavainen audio
 • Muita kuten DTS, SDDS ym

WG4 hyväksyi elokuussa 1998 DVD-Audion sisällön pakkaustavaksi MLP:n (Meridian Lossless Packing). MLP on häviötön menetelmä, dekoodauksen jälkeen signaali vastaa alkuperäistä bittitasolla. Menetelmässä pakkaussuhde on noin 2:1. Dekoodaus vaatii suhteellisen alhaisen prosessointitehon 6-kanavaiselle 96 kHz /24 bitin signaalille. Kaikki DVD-Audiota tukevat soittimet sisältävät pakollisen MLP-dekooderipiirin, mutta DVD-A-levyillä MLP:n käyttäminen on sisällöntuottajan optiossa.

DVD-Audiolevyjen kapasiteetti ja soittoajat

Nimi

Kapasiteetti Gb

Kerrokset

Puolet

Lukeminen

DVD-5

4.7

1

1

Luetaan vain yhdeltä puolelta

DVD-9

8.54

2

1

Luetaan vain yhdeltä puolelta

DVD-10

9.4

1

2

Luetaan molemmilta puolilta

DVD-18

17.08

2

2

Luetaan molemmilta puolilta

 

Kanavat

Resoluutio

Pakkaus

Soittoaika, noin, min

1-kerroksinen

2-kerroksinen

2 kanavaa

48 kHz/ 24 Bit

-

258

469

2 kanavaa

48 kHz/ 24 Bit

MLP

344

622

2 kanavaa

192 kHz/24 Bit

-

64

117

2 kanavaa

192 kHz/24 Bit

MLP

86

155

6 kanavaa

96 kHz/ 24 Bit

-

43

78

6 kanavaa

96 kHz/ 24 Bit

MLP

74

133

3+2 kanavaa

3-ch: 96 kHz/ 24 Bit ja 2-ch: 48 kHz/ 24 Bit

-

64

116

3+2 kanavaa

3-ch -96 kHz/ 24 Bit ja 2-ch 48 kHz/ 24 Bit

MLP

111

201

Kopiosuojaus

DVD-Audiossa oli alunperin tarkoitus käyttää Verance Corporationin kehittämää samansukuista CSS-kopionsuojajärjestelmää kuin DVD-Videossa. Syksyllä 1999 paljastui, että internetin välityksellä levitettiin DCSS-ohjelmistoa, jolla DVD-Videolevyjen kopionsuojaus voitiin purkaa joka mahdollisti sisällön levittämisen esimerkiksi internetin välityksellä.

Kopiosuojaratkaisussa päädyttiin keväällä Verance Corpin digitaaliseen vesileimaan, jota asiantuntija paneeli piti vähiten äänenlaatuun vaikuttavana teknologiana muista vaihtoehdoista. Lontoossa järjestettiin heinäkuun 2000 lopulla SDMI:n järjestämä tilaisuus, johon otti osaa 26 asiantuntijaa, joiden tehtävänä oli sokkotestissa tunnistaa digitaalisella vesileimalla varustetut näytteet ilman vesileimaa varustetuista. Sokkotestin tuloksena leimaa ei pystytty luotettavasti tunnistamaan ja kritiikistä huolimatta SDMI päätti lopullisesti Verancen teknologian hyväksymisestä DVD-Audion, SACD:n ja CD:n kopiosuojastandardiksi.

Eräät audiofiililevymerkit ovat kuitenkin ilmoittaneet, että eivät tule varustamaan DVD-Audio-levyjään digitaalisella vesileimalla. Suurten levy-yhtiöiden, joiden tuotosta valtaosa tulee populaarimusiikista odotetaan kuitenkin käyttävän vesileimaa.

Lisäominaisuudet

Lisäominaisuuksina DVD-Audio-levyllä voi olla still-kuvia, tekstiä, menuja ja navigointiobjekteja sekä DVD-AudioV-levyillä lisäksi videokuvaa.

Still-kuvat tallennetaan MPEG-2 pakattuina. Kukin kuva voi sisältää lisäkuvan menua varten. Kuvankatselussa käytetään joko esitysmuotoa (Slide Show), jolloin kuvat ilmestyvät samalla kun soitetaan audiosisältöä, tai toisena vaihtoehtona selailumuotoa, jolloin 19 still-kuvaa tai enimmillään 16 kuvaa per kappale ladataan puskurimuistiin ennen audiosisällön soittamista. Kuvan vaihtotyyleinä käytetään leikkausta, häivytystä, sekoitusta tai pyyhkäisyä.

Tekstiä käytetään nimikkeisiin, artisteihin, sanoituksiin ja muuhun sisällön kuvaamiseen, internet-linkkeihin ym. Staattista tekstiä voidaan käyttää sisällysluettelon tapaan navigoinnin apuna, dynaaminen teksti puolestaan vaihtuu audiosisältöön synkronoituna, esimerkiksi sanoitukset ilmestyvät soitettavien kappaleiden mukaan.

Videosisältö noudattelee DVD-Video spesifikaatiota, mutta DVD-Audiossa ei käytetä eräitä DVD-Videon ominaisuuksia kuten aluekoodeja, monikuvakulmanäkymiä, käyttäjäkohtaisia asetuksia jne. Videoiden audioäänen voi soittaa ilman videokuvaa. DVD-AudioV-tä tukevissa soittimissa Dolby Digital on pakollinen.

Voiko DVD-Audiolevyjä soittaa DVD-Video tai CD-soittimella

DVD-Audiolevyjen käyttämiseksi tarvitaan soitin, joka tukee DVD-Audio-formaatin ominaisuuksia. Näitä ovat:

 • DVD-Audio soittimet, jotka on suunniteltu vain DVD-Audiokäyttöön ja siihen liittyvälle yksinkertaiselle teksti-informaatiolle. Soitin saattaa sisältää video-ulostulon valokuvien ja menujen näyttöä varten.
 • DVD-Audio/Video-yleissoittimet "Universaalisoittimet", jotka tukevat DVD-Audiota, DVD-AudioV:tä ja DVD-Videolevyjä, tulevaisuudessa mahdollisesti SACD:ta.
 • PC:t ja Mac-tietokoneet, jossa DVD-ROM-asemassa on DVD-Audio tuki.

Vanhantyyppisillä DVD-Video tai CD-soittimilla ei voi soittaa DVD-Audioformaatin levyjä, ellei levylle ole tallennettu DVD-Videossa tuettua sisältöä, esimerkiksi Dolby Digitalia tai 44.1/16 LPCM:ää.

Millon DVD-Audiosoittimia on saatavana ja paljonko ne maksavat

DVD-Audio- ja -Audio/Videosoittimet (Pioneer) on tullut myyntiin Japanin markkinoille helmikuussa 2000. Pioneer on ilmoittanut päivittävänsä soittimet tulevalla kopiosuojaustekniikalla.

Muuta laitevalmistajat ovat ilmoittaneet tuovansa laitteet myyntiin kun kopiosuojauskysymys on ratkaistu ja tarvittavat komponentit ovat saatavana. Tämän odotetaan tapahtuvan aikaisintaan syksyllä 2000.

Matshushita ilmoittanut aiemmin ennen viimeistä kopiosuojaongelman paljastumista DVD-Audio/Videosoitin Panasonic DVD-A7:n hinnaksi Saksassa DEM 1990,- ja Technics DVD-A10:n hinnaksi FIM 11000,-, Pioneer DV-AX10:n arvioiduksi hinnaksi on ilmoitettu Englannissa GBP 3000,-

Ennenkuin ostan DVD-Audio soittimen mitä on hyvä huomioida

DVD-Audion monikanavaisuusominaisuuden hyödyntämiseksi etuvahvistimessa tulee olla kuusi analogisen audiosignaalin sisääntuloa, "external decoder input". Jotkut DVD-Audiosoittimet sisältävät voimakkuussäädön, jolloin analoginen signaali voidaan johtaa suoraan tehovahvistimelle tai integroidun vahvistimen tai viritinvahvistimen tehovahvistinosan sisääntuloon.

DVD-Audiosoittimissa voi olla digitaalinen ulostulo, mutta laittomien kopioiden estämiseksi DVD-Audiosoittimen digitaalisesta ulostulosta signaali on joko 2-kanavainen 44.1 kHz /16 bit tai 5.1.-kanavainen Dolby Digital.

Tulevaisuudessa digitaalinen täyden resoluution ulostulo ratkaistaneen Firewirellä (IEEE 1394), jolloin digitaalinen signaali voidaan johtaa esimerkiksi suoraan digitaaliseen vahvistimeen, jossa signaali muunnetaan analogiseksi. Tämän kehitysvaiheen soittimia odotellaan markkinoille aikaisintaan 2001.

Ketkä sisällöntuottajat tukevat DVD-Audiota

DVD-Audiota tukevat kaikki suurimmat sisällöntuottajat: BMG, EMI, Sony, Universal Music Group (sisältää entisen PolyGramin) ja Warner Music. (Status 14.9.1999)

Universal Music Group ja Warner ovat ilmoittaneet tuovansa DVD-A-levyjä eri teostyypeistä markkinoille samanaikaisesti soitinten kanssa, tämän hetken arvion mukaan syksyllä 2000. (Status 22.2.2000)

Ketkä valmistavat DVD-Audio-soittimia

DVD-Audiosoittimia tulevat valmistamaan lähes kaikki DVD-Videosoittimia valmistavat yritykset. Myös Philips on ilmoittanut tuovansa markkinoille sekä DVD-A/V, että SACD-levyjä soittavan universaalisoittimensa jouluksi 2000. On ennakoitu, että tulevaisuudessa lähes kaikissa uusissa DVD-soittimissa on DVD-A ominaisuuksien tuki. Kopiosuojaratkaisun viivästyminen viivyttänee myös universaalisoittimien markkinoilletuloa.

Lähteet:

www.disctronics.co.uk
www.dvddemystified.com

Lisätietoja:

DVD-Audio: A Producer's Primer (Myös PDF: 880KBAcrobat PDF file
5.1-Channel Production Guidelines:
(PDF
screeniltä katsottavaksi: 3.0MB) Acrobat PDF file tai (PDF tulostettavaksi: 2.9MB) Acrobat PDF file
Dolby Digital vs. DTS. Which is Better?, Ken C. Pohlmann.
Surround Sound Technologies (Myös PDF: 1.3MBAcrobat PDF file
Guidelines for Producing Music in 5.1 Channel Surround
(PDF: 34kb) Acrobat PDF file
Audio Source Tracks on DVD: Notes to Producers

 

All Rights Reserved
© 2000-2006 highendnews.com